Skolininkams

 

Viena iš LR CPK 624 str. numatytų priverstinio poveikio priemonių yra išieškojimas iš skolininkui priklausančių piniginių lėšų, kurios gali būti kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigose atidarytose skolininko sąskaitose.

LR CPK 739 str. yra nurodyts pajamų rūšys, iš kurių išieškojimas nėra galimas, tarp jų nurodytos tikslinės socialinės išmokos, pašalpos, kompensacijos. LR CPK 736 str. yra įtvirtinta tvarka, kuria remiantis yra vykdomas išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio ir jam prilyginamų pajamų.

Jeigu skolininkas gauna lėšas, iš kurių antstolis išieškoti negali arba išieškojimas yra ribojamas, skolininkas antstoliui turi pateikti: turimos banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitos išrašą, pažymą iš pinigines lėšas išmokančios institucijos (pvz.: iš darbovietės, teritorinės darbo biržos).

Jeigu antstolis yra tinkamai informuotas apie skolininko gaunamas pajamas, nurodytas  LR CPK 736 str., 739 str., antstolis, areštuodamas pinigines lėšas esančias skolininko sąskaitose, nustato laisvai disponuojamą sumą (Sprendimų vykdymo instrukcijos 71 punktas). Tai reiškia, kad antstolis arešto sąskaitai nepanaikina, tačiau suteikia leidimą naudotis gaunamomis lėšomis banko nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 punktu, jeigu areštuojamos skolininko piniginės lėšos bankuose, kitose kredito įstaigose, skolininkas turi teisę per 14 dienų nuo antstolio nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas išsiuntimo skolininkui dienos pateikti antstoliui dokumentus, įrodančius, kad areštuotos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Tokios lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąžinamos skolininkui. Jeigu skolininkas nurodytų dokumentų per nustatytą terminą nepateikia, antstolis areštuotas lėšas išmoka išieškotojams šios Instrukcijos 85, 86 punktuose ir 87 punkto pirmojoje pastraipoje nustatyta tvarka.

 

 
smart foreash