Priverstinis vykdymas

 

Kas yra priverstinis vykdymas?

Priverstinis vykdomųjų dokumentų vykdymas – tai valstybės prievartinės galios naudojimas vykdytiniems reikalavimams įgyvendinti, tai yra, procesas, kurio metu imamasi atitinkamų poveikio priemonių siekiant efektyviai įvykdyti įsiteisėjusį sprendimą, jeigu skolininkas priimto teismo ar kitos institucijos sprendimo neįvykdo gera valia. Priverstinis vykdymas apima, bet neapsiriboja, skolininko turto paieška bei arešto turtinėms teisėms taikymu, turto realizavimu, išieškojimu iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilyginamų pajamų.

Kas yra vykdomasis dokumentas?

Vykdomaisiais dokumentais vadinami dokumentai, kurių pagrindu antstolis gali pradėti priverstinio vykdymo procesą. Tokiais dokumentais vadinami vykdomieji raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu, taip pat su turtinio pobūdžio išieškojimais susiję teismo įsakymai, institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose bei kiti institucijų ir pareigūnų sprendimai, kurių vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai.

Teismo išduotą vykdomąjį dokumentą išieškotojas turi teisę gauti, pateikęs prašymą dėl vykdomojo dokumento išdavimo bylą nagrinėjusiam pirmos instancijos teismui. Vykdomieji dokumentai išduodami įsiteisėjusių teismo sprendimų ar nutarčių pagrindu. Bylose dėl teismo įsakymo išdavimo, vykdomuoju dokumentu laikomas įsiteisėjęs teismo įsakymas. Vykdymųjų dokumentų pateikimo tvarka nuo 2021-01-01 detaliau https://www.antstoliurumai.lt/antstoliu-funkcijos 

Visa informacija dėl vykdomųjų dokumentų pateikimo priverstiniam vykdymui bus suteikta atvykus į mūsų kontorą arba kreipiantis žemiau pateiktais kontaktais.

Nuo ko prasideda vykdymo procesas?

Vykdymo procesas prasideda antstolio skolininkui siunčiamu raginimu įvykdyti sprendimą geruoju.

Toks raginimas nesiunčiamas, jeigu įstatymuose ar pačiame vykdomajame dokumente nurodyti jo įvykdymo terminai, skubaus vykdymo bylose, bylose dėl turto konfiskavimo ir mažesnių negu vienas šimtas eurų piniginių sumų išieškojimo.

Skolininkui iš antstolio kontoros gavus bet kokius procesinius dokumentus, patartina kuo skubiau susisiekti su antstolio kontora ir aptarti sprendimo įvykdymo galimybes, kad bendradarbiaujant skolininkas patirtų mažiau neigiamų pasekmių.

Kokios priverstinio vykdymo priemonės gali būti taikomos?

Skolininkui neįvykdžius sprendimo gera valia, gali būti taikomos šios priverstinio vykdymo priemonės, kurių sąrašas nebaigtinis:

-       išieškojimas iš skolininko lėšų ir turto ar turtinių teisių;

-       išieškojimas iš skolininko turto ir pinigų sumų, esančių pas kitus asmenis;

-       uždraudimas kitiems asmenims perduoti skolininkui pinigus, turtą ar vykdyti skolininkui kitas prievoles;

-       dokumentų, patvirtinančių skolininko teises, paėmimas;

-       išieškojimas iš skolininko darbo užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų jo pajamų;

-       tam tikrų teismo sprendime nurodytų daiktų paėmimas iš skolininko ir perdavimas išieškotojui;

-       skolininko turto administravimas ir iš to gautų pajamų panaudojimas išieškojimui padengti;

-       skolininko įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti;

-       priešpriešinių išieškotinų sumų tarpusavio įskaitymas.

Antstolis turi teisę imtis visų teisėtų priemonių, vienu metu taikant ir kelias priverstinio vykdymo priemones, siekiant efektyviai įvykdyti sprendimą, aktyviai padedant šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus.

Kokia eile tenkinami kreditorių reikalavimai?

Hipotekos kreditoriaus ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės.

Pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo.

Antrąja eile patenkinami darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių.

Trečiąja eile patenkinami visi kiti reikalavimai.

Jeigu išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai.

 
smart foreash