Faktinių aplinkybių konstatavimas

Nuo 2003 metų antstoliai teikia vieną iš dažniausiai pasitaikančių paslaugų – faktinių aplinkybių konstatavimą. Šios paslaugos galimybė įtvirtinta LR Antstolių įstatymo 21 straipsnyje.

Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Konstatuojamos faktinės aplinkybės paprastai papildomai fiksuojamos vaizdo ir garso įrašymo bei kitomis fiksavimo priemonėmis. Tai tampa tarsi „teisine fotografija“, kurią užsakovas gali naudoti kaip įrodinėjimo priemonę teisme. Pažymėtina, jog tai gali būti nebūtinai civiliniai ginčai, medžiaga gali būti panaudota taip pat ir darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, administracinėse bei baudžiamosiose bylose, be to ne tik teisme, bet ir kitose valstybinėse institucijose.

Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra oficialus rašytinis įrodymas, kuris esant reikalui teisme gali būti ginčijamas tik ne mažesnę įrodomąją galią turinčiu dokumentu.

Būtent tinkamas, nešališkas, profesionaliai ir objektyviai užfiksuotas ir aprašytas įvykis ar aplinkybės suponuoja šio dokumento – faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo patikimumą ir tikimybę, jog dėl minėtų aplinkybių įrodymo nekils problemų.

Aplinkybės, užfiksuotos faktinių aplinkybių konstatavimo metu yra konfidencialios ir prieinamos tik Užsakovui, tretiesiems asmenims jos gali būti pateikiamos tik įstatymų nustatyta tvarka.

Faktinių aplinkybių protokolas, kaip dokumentas, gali būti naudojamas ne tik Lietuvoje, bet ir kitose užsienio valstybėse įrodant tam tikras aplinkybes.

Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra perduodamas Užsakovui, bei užregistruojamas LR Teisingumo ministerijos duomenų bazėje.

Pažymėtina, jog antstolis, atlikdamas faktinių aplinkybių konstatavimą, turi tiek pat teisių, kaip ir Užsakovas. Bet koks kitų asmenų teisių pažeidimas konstatavimo metu gali suponuoti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, kaip įrodymo, neleistinumą ir negalėjimą vadovautis jame užfiksuota informacija. Faktinių aplinkybių konstatavimo objektu taip pat negali būti akivaizdūs teisės pažeidimai, konstatavimo metu jiems iškilus – konstatavimas nutraukiamas, o tam tikrais atvejais antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo, gali imtis priemonių pranešti apie daromą pažeidimą atitinkamoms institucijoms.

Faktinių aplinkybių konstatavimu antstolis aprašo aplinkybes, bet nepateikia išvadų, be to aprašomajame tekste turi vengti dviprasmiškų ar išvadinių apibūdinimų.

Tinkamai užfiksuoti aplinkybes kartais prireikia ir kitų sričių specialistų pagalbos, pavyzdžiui matininkų, statybos specialistų ir ekspertų, IT specialistų ir kt.

Apibendrinant galime teigti, jog tinkamai atliktas ir laiku faktinių aplinkybių konstatavimas sąlygoja ne tik teigiamą bylos baigtį, bet ir apskritai suponuoja galimybę išvengti bylinėjimosi ir išsprendžia tarp šalių ginčus.


Kokios aplinkybės gali būti fiksuojamos?

Galutinio sąrašo pateikti nėra įmanoma, o atsakymas būtų – visos, jei tik tam tikru būdu jos gali būti užfiksuotos.

Dažniausiai pasitaikančios fiksuojamos aplinkybės:

susijusios su statybomis ar remontu, su patalpų užpylimu, daiktams padaryta žala ir kiti panašūs atvejai; žemės ribų naudojimo pažeidimai; SMS žinučių, susirašinėjimų naudojant mobiliąsias aplikacijas ar socialinius tinklus, turinys, elektroniniai laiškai, internetinių tinklapių vaizdas ir jame paskleista informacija ar nuotraukos; įvairių įvykių konstatavimas: įmonės akcininkų, daugiabučių gyventojų, kreditorių surinkimai, darbo ginčai, derybų eiga ir kiti įvykiai.

Praktikoje pasitaikę įdomesni faktinių aplinkybių konstatavimai: Gineso rekordo pasiekimas; nuplagijuotos interneto svetainės, kurios išvaizda pakeista, fiksavimas; teismo posėdžio fiksavimas; rinkimų teisės pažeidimų fiksavimai; patalpų užteršimo chemine tarša fiksavimas; DNR mėginio paėmimo fiksavimas; lėktuvų skleidžiamo garso fiksavimas; automobilių statymo pažeidžiant taisykles fiksavimas; netinkamo sutuoktinio poelgio fiksavimas; prekybos padirbtais ir nukopijuotais darbais fiksavimas.

 
Kiek vidutiniškai užtrunka faktinių aplinkybių konstatavimas?

Paprastai net paprasčiausiai aplinkybei fiksuoti neišvykstant iš kontoros, pasirengimas, jos aprašymas, protokolo parengimas ir užregistravimas užtrunka apie 1 darbo valandą. Jei reikia vykti, į darbo laiką įskaičiuojamas ir šis laikas, ir tokių aplinkybių konstatavimas su aukščiau aprašytu darbu, užtrunka ne mažiau nei 2 darbo valandas.

 

Faktinių aplinkybių konstatavimo paslauga vis labiau naudojama, antstoliai per metus vidutiniškai atlieka apie 40 faktinių aplinkybių konstatavimų.

Mūsų kontoroje atliekama 160-180 faktinių aplinkybių konstatavimų per metus.

 
smart foreash